Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

 

Przekazując darowiznę na cele statutowe pomagasz nam zmieniać świat na lepszy. Osoba fizyczna może odliczyć od podatku darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% jej dochodu.  W przypadku osób prawnych limit odliczeń wynosi 10% dochodu.

DONAT WITH PAYPAL

Dołącz do newslettera


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację OD NOWA w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji.