Zapraszamy do wypożyczania książek z naszej biblioteki. Dostępność danego egzemplarza można sprawdzić pisząc na maila biblioteka@fundacjaodnowa.org. W ten sam sposób można się umówić na odbiór książki.

Każda osoba korzystająca z biblioteki zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem.

REGULAMIN

REGULAMIN BIBLIOTEKI Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”
1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy zainteresowani (w szczególności rodziny podopiecznych Fundacji OD NOWA).
2. Każda osoba, która wypożycza książkę, zobowiązana jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i korzystać z niej zgodnie obowiązującymi zasadami.
3. Spis książek dostępny jest poniżej.
4. Dostępność danej książki można sprawdzić pisząc wiadomość na biuro@fundacjaodnowa.org
5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości oraz pozostawienia numeru kontaktowego do siebie.
6. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko i imię.
7. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą pracownika Fundacji można ją prolongować na kolejny okres.
8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
9. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej za zgodą pracownika Fundacji. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

Image module
Bądź rodzicem w mocy Ducha

Bądź rodzicem w mocy Ducha/Sally Hohnberger we wsp. z Julie i Timem Canuteson


Nie jest to typowa książka na temat wychowania dzieci. Autorka, przelała na papier swoje doświadczenia i techniki wychowawcze, jakich nauczyła się, przeżywając swoje codzienne problemy z Bogiem. Ukazuje ona Boga jako doskonałego rodzica, który wychowuje i zmienia serca ziemskich rodziców oraz uczy ich wychowania ich własnych dzieci.

Image module
Wyobcowane pokolenie

Wyobcowane pokolenie /Josh McDowell / Oficyna Wyd. Vocatio, Warszawa 2009


Statystyki policyjne na całym świecie jasno pokazują, że w pokoleniu współczesnych nastolatków lawinowo rośnie przemoc, nieopanowana agresja i emocjonalna hermetyczność na wszelkie przejawy gwałtu i destrukcji. Josh McDowell, od lat zajmujący się problemami młodzieży, ukazuje w swojej książce nie tylko źródła tego zjawiska, ale i sposoby jakimi można temu zapobiegać. Brak ciepłego kontaktu z rodzicami, samotne spędzanie wielu godzin przed telewizorem czy ekranem komputera albo konsolą gry komputerowej powodują, że młodzi ludzie czują się oderwani od świata swoich rodziców, nieakceptowani i niezrozumiani. Rodzące się w nich obawy przeradzają się z czasem w głęboko ukryty strach, od którego już tylko krok do gniewu. Ten z kolei aż nazbyt często doprowadza do aktów przemocy i dzikiej agresji. Ta książka jest skierowana do rodziców, wychowawców i do wszystkich osób zajmujących się problematyką młodzieży. Pokazuje ona, jak wkroczyć do skomplikowanego świata młodych ludzi i nawiązać z nimi mocną więź w tak trudnych warunkach, jakie tworzy filozofia postmodernizmu. Współcześni młodzi ludzie poszukują realnego przeżycia. Pragną osobiście doświadczyć czegoś, co będzie miało znaczenie w ich życiu i w ich relacjach. Za fasadą przemocy i agresji skrywają swoją potrzebę poczucia bezpieczeństwa i świadomości, że ktoś się o nich troszczy i utożsamia się z tym, co oni przeżywają. Akceptacja, wspólne spędzanie czasu, rozmowa z dzieckiem, okazywanie miłości i dostępność to te z elementów, które pomagają budować relacje na głębokim, emocjonalnym poziomie i sprawią, że dziecko przestanie czuć się wyobcowane i samotne.

Zranione dziecko

Zranione dziecko /Muriel Mazet/Wydawnictwo W drodze. Poznań 2006/


Są urazy konieczne i niezbędne dla rozwoju dziecka i nabywania umiejętności pokonywania przeszkód, kształtowania wewnętrznej siły. I są też takie, przed którymi, wprost przeciwnie, trzeba dziecko chronić. Jak my, jako rodzice, mamy odróżnić nieprzewidywalne urazy, które pozwalają dziecku się wzmocnić, gdy przechodzi kolejne etapy rozwoju, od tych, które nie powinny mieć miejsca?

W naszych czasach, gdy na pierwszym miejscu stawia się zaspokojenie wewnętrznych pragnień, a każda frustracja postrzegana jest jako psychiczny dyskomfort, musimy nauczyć się nie mylić zranień nie do uniknięcia z tymi, których należy unikać, aby nie ryzykować wychowania naszych dzieci na osoby bezradne wobec życiowych trudności i niepewności losu.

Image module
Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej

Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej / Paweł Michał Zakrzewski / Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2013

(opis wkrótce)

Image module
Żyć w zgodzie. Zabawy zapobiegające agresji

Żyć w zgodzie. Zabawy zapobiegające agresji /Joanna Domagała, Wiesław Kuban, Maria Nowicka / BEA Książki edukacyjne. Toruń 2006


Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.; zajęcia profilaktyczno- wychowawcze przeciwdziałające agresji. Książka zawiera program, plan pracy, przyklady zabaw z dziećmi oraz scenariusze spotkań z rodzicami. Treści proponowane przez autorki można realizować na zajęciach lekcyjnych w formie ćwiczeń i zabaw śródlekcyjnych w sytuacjach pojawienia się problemu, bądź jako działania na zajęciach dodatkowych.

Image module
Kosmita

Kosmita / Roksana Jędrzejewskiej-Wróbel


„Kosmita”, tytułowy bohater książki, jest dzieckiem autystycznym, którego pojawienie się na świecie jest wyzwaniem dla całej rodziny, a zwłaszcza dla jego dziesięcioletniej siostry Oli.

Image module
Miłość i autorytet.Jak wychowywać dzieci po chrześcijańsku i ustrzec je przed zagrożeniami

Miłość i autorytet.Jak wychowywać dzieci po chrześcijańsku i ustrzec je przed zagrożeniami /Bogna Białecka, Beata Nadolna / espe, Kraków 2014/


Kompetentny, klarownie napisany poradnik dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom życiowy sukces i szczęście.

Autorki tej książki pokazują, że wychowanie zakorzenione w chrześcijańskiej wizji świata i człowieka jest znakomitą alternatywą wobec modnych obecnie, agresywnie promowanych przez media tendencji wychowawczych. Ono się naprawdę sprawdza, czego dowodem może być chociażby ogromne zainteresowanie chrześcijańskimi placówkami oświatowymi. Nawet niewierzący rodzice szukają takich miejsc, by ich dziecko dorastało w zdrowej atmosferze, przestrzegając norm moralnych, ponieważ czują, że konsekwencją takiego wychowania – podjętego na serio – jest życiowy sukces i szczęście.

W tej książce znajdziesz podstawowe zasady, na których jest oparte chrześcijańskie wychowanie, krytyczną analizę idei wychowawczych, z którymi mamy do czynienia w przestrzeni społecznej, oraz mnóstwo praktycznych porad, w tym dotyczących zagrożeń, jakie czyhają obecnie na nasze dzieci.

 

 

Dzięki lekturze tej książki dowiesz się m.in. jak:
– uczyć dzieci szacunku,
– kształtować i rozwijać zdrową tożsamości płciową dziecka,
– chronić dzieci przed działaniem reklam,
– nauczyć dziecko myśleć krytycznie,
– przeciwdziałać seksualizacji dzieci,
– uczyć dziecko wyznaczania granic,
– budować wiarę dziecka,
– nauczyć dzieci odpowiedzialnego korzystania z mediów,
– uczyć dzieci poruszania się w świecie wirtualnym,
– zapobiegać ryzykownym zachowaniom naszych dzieci w Internecie,
– uczyć dziecko przyjaźni,
– radzić sobie, kiedy ponoszą nas nerwy w relacjach z dziećmi,
– samowychowywać siebie jako rodzica.

Bogna Białecka jest psychologiem, autorką wielu książek o psychologii dziecka i rodziny, prezesem Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, matką czworga dzieci. 
Beata Nadolna jest nauczycielem i pedagogiem, dyrektorem Przedszkola im. Św. Aniołów Stróżów, autorką książek o wychowaniu przedszkolaków, matką dwóch dorosłych córek.

Image module
Uparte dziecko. Od narodzin do wieku młodzieńczego

Uparte dziecko. Od narodzin do wieku młodzieńczego/dr James Dobson/ ALFAOMEGA Copyright by 1978 by James Dobson/


Dr James Dobson jest znanym amerykańskim psychologiem dziecięcym. Przez czternaście lat wykładał w Klinice Pediatrii Wydziału Medycznego University of Southern California. Siedemnaście lat pracował w Szpitalu Dziecięcym w Los Angeles na oddziale rozwoju dziecka i genetyki medycznej. Dr Dobson jest założycielem organizacji „Focus on the Family” – organizacji „non-profit” działającej na rzecz rodziny i powrotu do tradycyjnych wartości chrześcijańskich. Jest też szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Książka ta powstała w czasach, kiedy rekordy popularności biła metoda bezstresowego wychowywania dzieci (echa tej metody do tej pory słyszę z ust niektórych psychologów). Autor wykazuje jej błędy, uczulając jednocześnie na to, by nie popaść w drugą skrajność, jaką jest karanie dziecka zawsze i za wszystko.

Image module
Gry i zabawy przeciwko agresji

Gry i zabawy przeciwko agresji /Rosemarie Portmann/ Wydawnictwo”Jedność” Kielce 2005/


Agresywni i bezwzględni – w taki sposób opisywane są dzieci i młodzież naszych czasów. Jak można temu zaradzić? Często jedyną metodą jest karanie; jednak o wiele więcej sukcesów osiągniemy dzięki świadomej pracy nad złością i napastliwością.

Przeciwstawne zdania i interesy to nieodłączna część naszego życia. Dlatego warunkiem właściwej komunikacji interpersonalnej jest umiejętność „dobrej kłótni”, która pozwala odreagować emocje, nie upokarza i prowadzi do twórczych rozwiązań.

Ponad 150 zabaw i ćwiczeń interakcyjnych, zawartych w tej książce, stanowi łatwą do zastosowania metodę zapoczątkowania procesów konstruktywnego przezwyciężania złości i agresji. Dzięki nim dzieci i młodzież mogą nauczyć się akceptować i wyrażać swoje uczucia, lepiej rozumieć siebie i innych oraz przy poszanowaniu wzajemnych racji dochodzić do satysfakcjonujących kompromisów.

Image module
7 nawyków skutecznego nastolatka

7 nawyków skutecznego nastolatka /Sean Covey/ Copyrighy by Polish edition by REBIS Publishing House Lt., Poznań 2002,2003/


Książka Seana Coveya przedstawia najważniejsze problemy, z jakimi nastolatki muszą sobie radzić każdego dnia, oraz siedem nawyków, dzięki którym będą mogli przezwyciężyć wszelkie trudności.

Książka w której mogą się dowiedzieć jak być asertywnym, by oprzeć się presji otoczenia, jak zaprzyjaźnić się z rodzicami, nawiązywać nowe przyjaźnie, osiągać stawiane sobie cele. Autor rzeczowo, a zarazem z dużym humorem radzi i podpowiada, jak w prosty sposób, wykorzystując swoje możliwości, poprawić relacje z rówieśnikami, podnieść jakość swego życia i zyskać akceptację otoczenia.

Image module
Rodzeństwo bez rywalizacji

Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością /Adele Faber, Elaine Mazlish/ Media Rodzina of Poznań. Copyright 1995 fot the Polish edition/


Książka zawierająca praktyczne i życiowe przykłady, jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć godnie. Jej polską edycję wzbogaca suplement zawierający doświadczenia rodziców polskich.

Image module
Wczesna interwencja terapeutyczna

Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia. /Jagoda Cieszyńska, Maria Korendo/ Wydawnictwo edukacyjne. Kraków 2007/


Książka przeznaczona jest dla terapeutów, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkoli, rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Opisuje w sposób przystępny wszystkie sfery rozwojowe dzieci od pierwszego miesiąca do zakończenia szóstego roku życia (tj. motoryka, spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, mowa, zabawa, także rozwój społeczny). Podaje wiele przykładów ćwiczeń stymulujących dla każdego etapu rozwojowego. Dodatkowo posiada rozdział zawierający wskazówki dotyczące wczesnej nauki czytania. Autorki są terapeutkami z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy oraz z różnorodnymi zespołami chorobowymi.

Image module
8. nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu

8. nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu / Stephen R.Covey/ Copyright by Polish edition by REBIS Publishing House Ltd., Poznań 2005, 2009/


„Ósmy nawyk” to odpowiedź autora na głębokie zmiany, jakie zaszły w świecie od wydania „7 nawyków skutecznego działania”. Zasady postępowania ukazane w „7 nawykach…” są aktualne, nie jest też „Ósmy nawyk” zapomnianym dodatkiem do poprzednich siedmiu.

W nowej rzeczywistości sama efektywność jednak nie wystarcza. Wymaga ona nowego sposobu myślenia, nowych umiejętności, nowych narzędzi – nowego nawyku. Covey uczy, jak osiągnąć spełnienie, jak wykorzystać ludzki geniusz i wyzwolić motywację.

Mądra miłość. Jak wychowywać dzieci, ucząc je odpowiedzialności

Mądra miłość. Jak wychowywać dzieci, ucząc je odpowiedzialności /Betty N. Chase/ Oficyna Wyd. „Vocatio” Warszawa2006/


Czy pragniesz mieć dziecko, które potrafi podejmować właściwe decyzje i posiada samokontrolę konieczną do radzenia sobie z problemami i pokusami w życiu? Jeśli chcemy spowodować zmianę w działaniach swojego dziecka, sami musimy podejmować działanie. Gdy dzieci zobaczą, że rodzice nie są bierni, reagują na ich różne zachowania i robią to, co zapowiedzieli, poprawianie będzie potrzebne znacznie rzadziej.
Wykorzystanie naturalnych i logicznych konsekwencji wyborów dokonywanych przez dzieci to szczególnie interesująca metoda wychowawcza przedstawiona w tej książce, oparta na wzorcu, jaki daje nam Bóg w swojej mądrości. Dzieci, które są przez rodziców nazbyt chronione i które nie uczą się, że istnieją naturalne konsekwencje złych wyborów, nauczą się w końcu tej lekcji życia, ale w o wiele trudniejszy sposób, gdy będą już dorosłe i doświadczą, że złe wybory prowadzą do bólu i cierpienia. Tyle że w życiu dorosłym ból będzie większy, a zły wybór będzie prowadził do większej straty.

Książka ta jest przeznaczona dla aktywnych rodziców, którzy pragną pomóc swym dzieciom osiągnąć pełnię dojrzałości i odpowiedzialności.(opis)

Image module
Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić

Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić /Armon Lowe/ Media Rodzina Copyright 1999 for the Polish edition by Media Rodzina/


Jest to kompetentnie a zarazem przystępnie napisany podręcznik dla rodziców, wychowawców i terapeutów zajmujących się niemowlętami i małymi dziećmi z wadą słuchu. Z powodzeniem mogą się nim posługiwać również audiolodzy, protetycy słuchu, pediatrzy, laryngolodzy i logopedzi. Wykorzystując najnowsze badania nad słuchem, autor uzasadnia konieczność postawienia wczesnej diagnozy i jak najrychlejszego rozpoczęcia terapii i rehabilitacji. Omawia także metody wczesnego wykrywania wad słuchu, teoretyczne i praktyczne zasady terapii, sposoby postępowania rodziców z dziećmi niesłyszącymi, trudności w rozwoju psychicznym i socjalizacji takich dzieci oraz organizację i kompetencje placówek niosących pomoc niedosłyszącym.