Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

 

Przekazując darowiznę na cele statutowe pomagasz nam zmieniać świat na lepszy.

 

Darowizna a 1% na OPP
Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

 

Wymagane dokumenty
Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:
  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia oraz
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Podatnik odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Więcej informacji -> KLIK

DONAT WITH PAYPAL

Dołącz do newslettera


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację OD NOWA w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji.