JESTEŚMY doświadczonym, posiadającym wiedzę, kompetencje i umiejętności ZESPOŁEM, w skład którego wchodzą doświadczeni pedagodzy, psycholodzy i terapeuci różnych specjalizacji. Wspólnie niesiemy profesjonalną pomoc i wsparcie. Podejmujemy wyzwania szukając optymalnych rozwiązań dla dobra dziecka. Pogoda ducha, wrażliwość, empatia, optymizm, cierpliwość, wyrozumiałość i poczucie humoru to nasze atuty. Dzięki doświadczeniu i ciągłemu doskonaleniu swojego warsztatu oraz przemyślanej organizacji, odpowiadamy na indywidualne potrzeby.

Zespół
Dorota Liss
Prezes Zarządu

Wieloletni Trener Szkoły Dla Rodziców, Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Prospołecznych. Członek Zarządu Międzynarodowej Fundacji Orginal Play. Szczęśliwa żona i matka siedmiorga dzieci.

Anna Karaś
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Zarządzająca Fundacją, a także Terapeuta Behawioralny i Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Instruktor Orginal Play. Mama dwójki dzieci i spełniona kobieta czerpiąca radość ze swojej pracy.

Małgorzata Antczak
Członek Zarządu oraz Koordynator i Kierownik Terapeutów

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy z wieloletnim doświadczeniem pedagogiczno-terapeutycznym. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu, klasach I-III oraz nauczania muzyki. Umiejętności zawodowe poszerzała poprzez kursy kwalifikacyjne i doskonalące, m.in. z oligofrenopedagogiki, terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, terapii zajęciowej, terapii ręki i motoryki małej, programu rozwoju komunikacji Makaton, warsztatach Original Play, Treningu Umiejętności Społecznych. Przygodę z fundacją rozpoczęła w 2013 roku jako koordynator terapeutów oraz terapeuta prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą. Priorytetem w jej pracy jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, do dalszego dorosłego życia i właściwego funkcjonowania wśród innych ludzi. Praca z dziećmi napędza ją do działania, daje mnóstwo radości i satysfakcji, ale także uczy pokory i cierpliwości.

Dorota Dubiela Szramke
Członek Zarządu

Niezależny przedsiębiorca i zaangażowany społecznik, zwłaszcza w sprawy dzieci. Współorganizatorka festynów na rzecz dziecka chorego na nowotwór, pozyskiwała darczyńców dla Memoriału Lecha Stolińskiego, od wielu lat Członek Rad Rodziców. Aktywna Kobieta, dla której każde nowe wyzwanie jest radością. Absolwentka m.in. Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Prywatnie żona i matka piątki dzieci ( jedno już w niebie ).

ADMINISTRACJA
Beata Topolewska
Główna księgowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wydziału Finansów i Bankowości na kierunku: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw oraz kierunku Zarządzania Systemami produkcyjnymi Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Licencja Ministra Finansów nr 2911 uzyskana w roku 2003.

Z fundacja związana od 2017 roku. Prywatnie interesuje się medycyną żywienia, aranżacją wnętrz oraz rozwojem osobistym. Mama 7-letniej Oli.

Joanna Dąbrowska
Pracownik biura oraz animator

Absolwentka Wydziału Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, animator, szkoleniowiec i i doradca zawodowy. Energii dodaje jej praca z dziećmi.
Prywatnie lubi sport, pływanie oraz śpiewa w zespole wokalnym acapella.

TERAPEUCI

Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Terapeuta behawioralny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny.
Absolwentka AWFiS, kierunku Turystyka i Rekreacja. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika.
Ukończyła kursy z zakresu:
– „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”
– „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”
– „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”
– Kurs ratowników medyczno- sanitarnych
– Kurs wychowawców placówek wypoczynku na koloniach i obozach
Z fundacją współpracuje od stycznia 2016 roku, gdzie prowadzi terapię behawioralną w ramach SUO. Ponadto pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie oraz jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Razem Lepiej”. Uwielbia jazdę na rowerze, na nartach, a także nurkowanie. Każdą wolną chwilę spędza aktywnie z dwuletnią córeczką Agatką.

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Przedszkolną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Terapeuta behawioralny i asystent osoby niepełnosprawnej. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów i laureatka konkursu „8 wspaniałych”. Pracowała w szkole specjalnej oraz gimnazjum integracyjnym. Obecnie jest nauczycielem w jednej z tczewskich podstawówek. Z fundacją związana od lutego 2015 roku gdzie prowadzi terapie indywidualne z dziećmi z autyzmem oraz grupowe zajęcia integracyjno-edukacyjne. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość, a każdy uśmiech małego człowieka daje satysfakcje i energię do dalszych działań.

Absolwentka studiów licencjackich Logopedia z Filologią Polską oraz magisterskich studiów logopedycznych ze specjalnością z Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie jest słuchaczką Filologicznych Studiów Doktoranckich. Ponadto jest terapeutą ręki i motoryki małej.

Zawodowo realizuje się pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, gdzie prowadzi terapię pacjentów po udarach, którzy mają afazję czy dysartrię. Ponadto pracuje w przedszkolu jako logopeda z dziećmi mającymi wady i zaburzenia mowy.

Posiada 4 letnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w świetlicy terapeutycznej, przedszkolach oraz w ramach prywatnej praktyki zawodowej.

Uczestniczyła w licznych konferencjach logopedycznych a także kursach wzbogacających warsztat pracy logopedy.

Z Fundacją OD NOWA współpracuje od 2016r., gdzie prowadzi zajęcia logopedyczne.

Prywatnie instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego z trzynastoletnim stażem, a każdą wolną chwilę poświęca na podróże i czytanie książek.

Magister Fizjoterapii. Pracowała w przychodni rehabilitacyjnej Polmed w Starogardzie Gdańskim oraz współpracowała z przychodnią rehabilitacyjną w Tczewie. Obecnie usługi rehabilitacyjne świadczy w Gniewie, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ŚDS Lalkowy, gdzie pracuje z osobami niepełnosprawnymi umysłowo w różnym stopniu i o różnym pochodzeniu.
W fundacji od września 2012 roku w charakterze fizjoterapeuty – rehabilitacja ruchowa i inne metody wspomagające rozwój dziecka, stymulacja ruchowa i neurologiczna, masaż.
Doświadczenie z dziećmi poza pracą zawodową nabywa każdego dnia wychowując dwie żywiołowe bliźniaczki, które na co dzień ją zadziwiają. Interesuje się nowinkami medycznymi i medycyną naturalną.

Terapeuta Behawioralny, ponadto również Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Animatorka Czasu Wolnego i Terapeuta do Spraw Uzależnień. Obecnie kończy edukację na kierunku Terapeuta Zajęciowy. Od pięciu lat pracuje w Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA jako terapeuta Behawioralny w ramach SUO. Prowadzi terapię indywidualną z dziećmi ze spektrum autyzmu, a także zajęcia grupowe z terapii zajęciowej.
Pozytywna, otwarta, wesoła. Prywatnie uwielbia zwierzęta – ma dwa psiaki Labradorkę Nenę i Yorka Floriana. Interesuje się poezją śpiewaną i czytaną. Kocha podróże te małe i duże, jazdę samochodem i swoją pracę dla której oddaje się w 100 a nawet 1000%.

Tekst w przygotowaniu.

Opiekunka dziecięca. Pracuje na stanowisku pomoc terapeuty. Z fundacją związana od 2016 roku, wcześniej jako wolontariuszka. Prywatnie szczęśliwa mama dwójki dzieci 5 letniej Antoniny i 3 leniego Józefa.

Dogoterapia i Hipoterapia „Nasza Masza” oferuje profesjonalne zajęcia terapeutyczne z udziałem psów i koni.

Jedną z form zajęć wspomagających rozwój, doskonale łączących naukę, zabawę i rewalidację jest właśnie terapia wykorzystująca kontakt ze zwierzętami.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Terapeuta Behawioralny. Ukończyła kurs „Original Play”, Szkołę dla rodziców, szkolenie „Jak pracować z uczniem nadpobudliwym, z deficytem uwagi i koncentracji, z uczniem niedostosowanym społecznie”. Praca z podopiecznymi daje jej dużo satysfakcji. Szczęśliwa żona, mama i babcia.

Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalizacji pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe: Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Terapia pedagogiczna i socjoterapia, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny, Matematyka dla nauczycieli.

Szkolenia certyfikowane: Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne, Trener TUS 1 i 2 stopień, Kierownik wycieczek szkolnych, Arteterapia, Terapia przez zabawę, Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi, Terapia ręki 1 i 2 stopień, Zachowania trudne – klasyfikacja i przyczyny, Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu, Rozwój komunikacji u osób z ASD, Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD?, Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości, Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem – 3 stopniowe szkolenie, Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w placówkach oświatowych, Dziecko z ADHD w placówce oświatowej, liczne inne szkolenia oraz webinaria

Budowanie doświadczenia w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym zaczęła w Zespole Szkół Specjalnych nr 95 w Warszawie, Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Skarszewach. Obecnie jest nauczycielem wspomagającym oraz pedagogiem szkolnym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. Z Fundacją związana od początku jej istnienia. Tutaj rozwija się jako terapeuta podczas zajęć indywidualnych oraz treningu TUS.

Prywatnie mama 3 bardzo aktywnych i wymagających dzieci, w tym nastoletniego chłopaka z Zespołem Aspergera.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel-terapeuta dziecka z autyzmem, terapeuta ręki, trener Treningu Umiejętności Społecznych. Przez kilka lat była nauczycielem wspomagającym w szkole z oddziałami integracyjnymi.

Z fundacją współpracuje od 2017 roku. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami zachowania. W pracy kieruje się zasadą: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

Tekst w przygotowaniu.

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu pod opieką naukowo-dydaktyczną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Przez 9 lat pracowała jako nauczyciel w przedszkolu. Miłośniczka wędrówek górskich i gier planszowych.

Absolwentka Resocjalizacji i Pedagogiki Ogólnej  Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz podyplomowych studiów z plastyki i techniki na EWSH.
Przez 8 lat pracowała jako wychowawca  domu dziecka, gdzie odbyła też swój pierwszy staż. Pracowała z dziećmi i młodzieżą uczestnicząc w świętowaniu ich sukcesów, ale i pomagając im mierzyć się z  trudnościami dnia codziennego. Od 2015 roku pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i techniki. Z fundacją współpracuje od 2016 roku. Swoją wiedzę w dalszym ciągu uzupełnia na szkoleniach i kursach. Bardzo lubi kontakt z dziećmi. Jak sama mówi: „Z każdego człowieka można wydobyć to co najcenniejsze”.

Studentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, realizuje ścieżkę dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs teoretyczny i praktyczny Original Play oraz szkolenie z zakresu „animator czasu wolnego”. Z Fundacją Od Nowa związana od maja 2019 r. Poczucia spełnienia i satysfakcji zawodowej dostarcza jej radość podopiecznych oraz zaufanie jakim ją obdarzają. Prywatnie uwielbia długie spacery i filmy psychologiczne, jednak jej największą pasją jest odkrywanie świata na nowo, tak, jak widzą go dzieci, z którymi pracuje.

Tekst w przygotowaniu.

Oligofrenopedagog, Terapeuta Behawioralny dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera.
W 2013 roku ukończyła Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku na Wydziale Studiów Edukacyjnych, na kierunku Nauki o Rodzinie – specjalizacja: kurator i mediator rodzinny.
Związana z fundacją od czerwca 2015 roku. Na co dzień wesoła, energiczna, pełna ciepła i życzliwości, kochająca dzieci, matka dwóch synów. Lubi rodzinne wypady za miasto, tańczyć, śpiewać, relaksuje się przy ciekawej książce i dobrym filmie.

Studentka psychologii na uniwersytecie SWPS w Sopocie. Ukończyła I stopień kursu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Certyfikowana terapeutka umiejętności społecznych. Współpracę z fundacją rozpoczęła we wrześniu 2020r. jako wolontariuszka. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i poczucie spełnienia.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracuje jako psycholog w przedszkolu wspomagając rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami. W Fundacji OD NOWA prowadzi Trening Umiejętności Społecznych głównie z dziećmi z zespołem Aspergera.Wciąż się szkoli i rozwija. Praca z dziećmi daje jej wielką satysfakcję i radość. Pracuje w myśl zasady: „Bądź dla dzieci takim nauczycielem i przewodnikiem, jakiego Tobie w dzieciństwie brakowało. Bądź mądrym dorosłym”.

Dyplomowana Terapeutka Zajęciowa i Terapeutka Behawioralna. Uzyskała Certyfikat Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i posiada uprawnienia wychowawcy wycieczek dla dzieci i młodzieży. Z fundacją współpracuje od czerwca 2015 roku jako „Terapeuta-Cień” oraz jako osoba wspomagająca dzieci wymagające dodatkowej pomocy na zajęciach grupowych w fundacji. Kocha górskie wspinaczki. To one nauczyły ją, że „warto uparcie dążyć do celu, że nie zawsze jest łatwo, ale cierpliwość i determinacje się opłacają”.

Z wykształcenia Technik Masażysta, Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Opiekun Medyczny. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy Tęcza w Lalkowych, a także jako masażysta w Centrum Rehabilitacji oraz na zamku w Gniewie. W fundacji jako asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitant i masażysta pomaga m.in. z dzieciom ze spektrum autyzmu. Prywatnie ojciec zauroczony swoimi córeczkami bliźniaczkami.

Tekst w przygotowaniu.

Terapeuta. Ukończyła studia wyższe z Pedagogiki z Terapią Dziecka oraz Oligofrenopedagogiki. Posiada długoletni staż pracy z dziećmi w rożnym przedziale wiekowym. Pani Stanisława od zawsze marzyła żeby pracować właśnie z dziećmi, wykonywana praca sprawia jej więc olbrzymią satysfakcję. Radość, uśmiech i szczęście dziecka to dla niej największa nagroda za prace. Interesuje się sportem – lekkoatletyką i siatkówką. Lubi piesze wycieczki krajoznawcze oraz podróże. Wolne chwile spędza w ogrodzie.