JESTEŚMY doświadczonym, posiadającym wiedzę, kompetencje i umiejętności ZESPOŁEM, w skład którego wchodzą doświadczeni pedagodzy, psycholodzy i terapeuci różnych specjalizacji. Wspólnie niesiemy profesjonalną pomoc i wsparcie. Podejmujemy wyzwania szukając optymalnych rozwiązań dla dobra dziecka. Pogoda ducha, wrażliwość, empatia, optymizm, cierpliwość, wyrozumiałość i poczucie humoru to nasze atuty. Dzięki doświadczeniu i ciągłemu doskonaleniu swojego warsztatu oraz przemyślanej organizacji, odpowiadamy na indywidualne potrzeby.

Zespół
Dorota Liss
Prezes Zarządu

Wieloletni Trener Szkoły Dla Rodziców, Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Prospołecznych. Członek Zarządu Międzynarodowej Fundacji Orginal Play. Szczęśliwa żona i matka siedmiorga dzieci.

Anna Karaś
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Zarządzająca Fundacją, a także Terapeuta Behawioralny i Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Instruktor Orginal Play. Mama dwójki dzieci i spełniona kobieta czerpiąca radość ze swojej pracy.

Małgorzata Antczak
Członek Zarządu oraz Koordynator i Kierownik Terapeutów

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy z wieloletnim doświadczeniem pedagogiczno-terapeutycznym. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu, klasach I-III oraz nauczania muzyki. Umiejętności zawodowe poszerzała poprzez kursy kwalifikacyjne i doskonalące, m.in. z oligofrenopedagogiki, terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, terapii zajęciowej, terapii ręki i motoryki małej, programu rozwoju komunikacji Makaton, warsztatach Original Play, Treningu Umiejętności Społecznych. Przygodę z fundacją rozpoczęła w 2013 roku jako koordynator terapeutów oraz terapeuta prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą. Priorytetem w jej pracy jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, do dalszego dorosłego życia i właściwego funkcjonowania wśród innych ludzi. Praca z dziećmi napędza ją do działania, daje mnóstwo radości i satysfakcji, ale także uczy pokory i cierpliwości.

Dorota Dubiela Szramke
Członek Zarządu

Niezależny przedsiębiorca i zaangażowany społecznik, zwłaszcza w sprawy dzieci. Współorganizatorka festynów na rzecz dziecka chorego na nowotwór, pozyskiwała darczyńców dla Memoriału Lecha Stolińskiego, od wielu lat Członek Rad Rodziców. Aktywna Kobieta, dla której każde nowe wyzwanie jest radością. Absolwentka m.in. Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Prywatnie żona i matka piątki dzieci ( jedno już w niebie ).

ADMINISTRACJA
Beata Topolewska
Główna księgowa

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wydziału Finansów i Bankowości na kierunku: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw oraz kierunku Zarządzania Systemami produkcyjnymi Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Licencja Ministra Finansów nr 2911 uzyskana w roku 2003.

Z fundacja związana od 2017 roku. Prywatnie interesuje się medycyną żywienia, aranżacją wnętrz oraz rozwojem osobistym. Mama 7-letniej Oli.

Joanna Dąbrowska
Pracownik biura oraz animator

Absolwentka Wydziału Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, animator, szkoleniowiec i i doradca zawodowy. Energii dodaje jej praca z dziećmi.
Prywatnie lubi sport, pływanie oraz śpiewa w zespole wokalnym acapella.

TERAPEUCI

Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

Terapeuta behawioralny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny.
Absolwentka AWFiS, kierunku Turystyka i Rekreacja. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika.
Ukończyła kursy z zakresu:
– „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”
– „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”
– „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”
– Kurs ratowników medyczno- sanitarnych
– Kurs wychowawców placówek wypoczynku na koloniach i obozach
Z fundacją współpracuje od stycznia 2016 roku, gdzie prowadzi terapię behawioralną w ramach SUO. Ponadto pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie oraz jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Razem Lepiej”. Uwielbia jazdę na rowerze, na nartach, a także nurkowanie. Każdą wolną chwilę spędza aktywnie z dwuletnią córeczką Agatką.

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidulaną na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogia wczesnoszkolna z przedszkolną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” oraz „Nauczanie biologii i przyrody w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”, a także liczne szkolenia i kursu m.in. Kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kurs Orginal Play, Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych, Kurs kierownika i opiekuna wypoczynku, a także Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. 

Nauczyciel, terapeuta i asystent osoby z niepełnosprawnością. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów i laureatka konkursu „8 wspaniałych”. Koordynatorka lokalnych działań społecznych m.in. akcji Tczew na Niebiesko dla Autyzmu.  Razem z kobietą z niepełnosprawnością prowadzi audycję „Zainspiruj się integracją” w Radiu Tczew, a także drużynę piłkarską „AP Sprawni” w AP Tczew, w której trenują dzieci z niepełnosprawnościami.

Pracowała w szkole specjalnej oraz gimnazjum integracyjnym. Obecnie uczy dzieci w jednej z tczewskich podstawówek. Z fundacją związana od lutego 2015 roku. Prowadzi terapie indywidualne z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. 

Praca jest jej pasją i sprawia ogromną radość, a każdy uśmiech daje satysfakcje i energię do dalszych działań.

Neurologopedka, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka ręki i motoryki małej, terapeutka karmienia.

Absolwentka studiów licencjackich Logopedia z filologią polską oraz magisterskich studiów logopedycznych ze specjalnością z neurologopedii, na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła również dwustopniowy kurs uprawniający do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz kurs terapii karmienia dzieci z zaburzeniami odżywiania. Ponadto absolwentka „Szkoły dla rodziców”, trenerka TUS.

Pracuje w Fundacji „Od Nowa” od 2016 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w przedszkolach zwykłych i integracyjnych, w świetlicy terapeutycznej oraz w ramach własnego gabinetu.

W pracy zawodowej najbardziej interesuje ją diagnoza i terapia afazji u dzieci i dorosłych, diagnoza skróconych wędzidełek oraz rehabilitacja po zabiegu ich podcięcia a także terapia miofunkcjonalna.

Na dziecko zawsze patrzy holistycznie, a nie przez pryzmat zaburzonej głoski, bo wywoływanie głosek to tylko wisienka na torcie pracy neurologopedy.

Prywatnie jest mamą Zbyszka, instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego, wielokrotnym wychowawcą i kierownikiem obozów i kolonii dla dzieci. W wolnej chwili czyta książki i podróżuje po świecie.

Magister Fizjoterapii. Pracowała w przychodni rehabilitacyjnej Polmed w Starogardzie Gdańskim oraz współpracowała z przychodnią rehabilitacyjną w Tczewie. Obecnie usługi rehabilitacyjne świadczy w Gniewie, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ŚDS Lalkowy, gdzie pracuje z osobami niepełnosprawnymi umysłowo w różnym stopniu i o różnym pochodzeniu.
W fundacji od września 2012 roku w charakterze fizjoterapeuty – rehabilitacja ruchowa i inne metody wspomagające rozwój dziecka, stymulacja ruchowa i neurologiczna, masaż.
Doświadczenie z dziećmi poza pracą zawodową nabywa każdego dnia wychowując dwie żywiołowe bliźniaczki, które na co dzień ją zadziwiają. Interesuje się nowinkami medycznymi i medycyną naturalną.

Absolwentka Gdańskiej Szkoły Wyższej Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalnościach: pedagogika z terapią pedagogiczną oraz edukacja dorosłych i gerontologia.
Terapeuta Behawioralny, Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Ręki, Terapeuta do Spraw Uzależnień. Ponadto Terapeuta Cień, Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz Animator Czasu Wolnego.

W Fundacji od początku jej założenia. Prowadzi Terapię indywidualną a także zajęcia grupowe z Terapii Zajęciowej. Próbuje również swoich sił jako Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych.
Ukończyła kurs teoretyczny i praktyczny Orginal Play, a także Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.

Dodatkowo realizowała kursy z zakresu :
-Racjonalna Terapia Zachowania
-Terapia dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania .
-Terapię ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia ,
diagnoza-terapia-masaż
-Certyfikat dwustopniowego procesu tworzenia Wizji, Misji i Celów.

A także następujące szkolenia:
– „Jak pracować z uczniem nadpobudliwym, z deficytem uwagi i koncentracji, z uczniem niedostosowanym społecznie”.
– „Praca z trudnym dzieckiem –elementy integracji sensorycznej w zawodzie nauczyciela”.
– „Profilaktyka zaburzeń SI u dzieci”.
– „Trening Umiejętności Społecznych”.

Miłośniczka czworonogów. Interesuje się poezją, lubi czytać dobrą książką i obejrzeć ciekawy film.
Kocha podróże oraz pracę, dla której oddaje się w 100%. Pozytywna, otwarta, komunikatywna. Poczucia satysfakcji zawodowej dostarczają jej podopieczni, ich radość oraz zaufanie, którym ją obdarzają .

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunkach Wychowanie fizyczne i Fizjoterapia.

Od lat związana ze sportem, początkowo jako zawodnik przez 13 lat wyczynowo trenowała rzut młotem, później jako trener zajęła się szkoleniem niepełnosprawnych lekkoatletów w konkurencjach rzutowych. Przez 2 lata współpracowała z drużyną koszykówki na wózkach.

Pasją do sportu i aktywności fizycznej stara się zarazić innych, a w programy swoich zajęć wplata elementy różnych dyscyplin sportowych. Jej hasłem przewodnim jest rehabilitacja poprzez sport.

Prywatnie mama, partnerka i trenerka paraolimpijczyka.

Opiekunka dziecięca. Pracuje na stanowisku pomoc terapeuty. Z fundacją związana od 2016 roku, wcześniej jako wolontariuszka. Prywatnie szczęśliwa mama dwójki dzieci 5 letniej Antoniny i 3 leniego Józefa.

Dogoterapia i Hipoterapia „Nasza Masza” oferuje profesjonalne zajęcia terapeutyczne z udziałem psów i koni.

Jedną z form zajęć wspomagających rozwój, doskonale łączących naukę, zabawę i rewalidację jest właśnie terapia wykorzystująca kontakt ze zwierzętami.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Terapeuta Behawioralny. Ukończyła kurs „Original Play”, Szkołę dla rodziców, szkolenie „Jak pracować z uczniem nadpobudliwym, z deficytem uwagi i koncentracji, z uczniem niedostosowanym społecznie”. Praca z podopiecznymi daje jej dużo satysfakcji. Szczęśliwa żona, mama i babcia.

Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalizacji pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe: Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Terapia pedagogiczna i socjoterapia, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny, Matematyka dla nauczycieli.

Szkolenia certyfikowane: Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne, Trener TUS 1 i 2 stopień, Kierownik wycieczek szkolnych, Arteterapia, Terapia przez zabawę, Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi, Terapia ręki 1 i 2 stopień, Zachowania trudne – klasyfikacja i przyczyny, Sensoryczne wsparcie dziecka z autyzmem w domu, Rozwój komunikacji u osób z ASD, Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD?, Myślenie obrazami, czyli jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości, Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem – 3 stopniowe szkolenie, Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w placówkach oświatowych, Dziecko z ADHD w placówce oświatowej, liczne inne szkolenia oraz webinaria

Budowanie doświadczenia w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym zaczęła w Zespole Szkół Specjalnych nr 95 w Warszawie, Ośrodku Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Skarszewach. Obecnie jest nauczycielem wspomagającym oraz pedagogiem szkolnym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. Z Fundacją związana od początku jej istnienia. Tutaj rozwija się jako terapeuta podczas zajęć indywidualnych oraz treningu TUS.

Prywatnie mama 3 bardzo aktywnych i wymagających dzieci, w tym nastoletniego chłopaka z Zespołem Aspergera.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel-terapeuta dziecka z autyzmem, terapeuta ręki, trener Treningu Umiejętności Społecznych. Przez kilka lat była nauczycielem wspomagającym w szkole z oddziałami integracyjnymi.

Z fundacją współpracuje od 2017 roku. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami zachowania. W pracy kieruje się zasadą: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

Terapeuta zajęciowy. Ukończyła następujące szkolenia oraz kursy: Podstawy Arteterapii, Pedagogika zabawy, Biblio i Bajkoterapia, Rozwój Motoryki Dużej – gry i zabawy animacyjne, Zmysłoterapia – rozwój sensoryczny, Inteligencja emocjonalna, Warsztaty Edukacji Twórczej – rozwój zaczyna się Sztuką, Mnemotechniki – ćwiczenia pamięci, Matematyka z wyobraźnią, Rozwój Motoryki Małej – elementy terapii ręki, Szkoła dla rodziców i wychowawców „Jak słuchać żeby dzieci mówiły, jak mówić żeby dzieci słuchały”, Original Play „Pierwotna Zabawa”.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama trzech wspaniałych synów.

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu pod opieką naukowo-dydaktyczną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Przez 9 lat pracowała jako nauczyciel w przedszkolu. Miłośniczka wędrówek górskich i gier planszowych.

Absolwentka Resocjalizacji i Pedagogiki Ogólnej  Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz podyplomowych studiów z plastyki i techniki na EWSH.
Przez 8 lat pracowała jako wychowawca  domu dziecka, gdzie odbyła też swój pierwszy staż. Pracowała z dziećmi i młodzieżą uczestnicząc w świętowaniu ich sukcesów, ale i pomagając im mierzyć się z  trudnościami dnia codziennego. Od 2015 roku pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i techniki. Z fundacją współpracuje od 2016 roku. Swoją wiedzę w dalszym ciągu uzupełnia na szkoleniach i kursach. Bardzo lubi kontakt z dziećmi. Jak sama mówi: „Z każdego człowieka można wydobyć to co najcenniejsze”.

Studentka pedagogiki. Ukończyła kursy: Trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Terapia ręki I i II stopnia, Terapia dziecka z autyzmem .
Przygodę z fundacją rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku. W pracę wkłada zawsze całe swoje serce i maksimum swoich możliwości oraz cały czas się rozwija, bo czuję, że pomoc dzieciom z trudnościami jest jej życiowym celem.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci, a przede wszystkim kobieta pozytywnie nastawiona do życia.

Studentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, realizuje ścieżkę dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs teoretyczny i praktyczny Original Play oraz szkolenie z zakresu „animator czasu wolnego”. Z Fundacją Od Nowa związana od maja 2019 r. Poczucia spełnienia i satysfakcji zawodowej dostarcza jej radość podopiecznych oraz zaufanie jakim ją obdarzają. Prywatnie uwielbia długie spacery i filmy psychologiczne, jednak jej największą pasją jest odkrywanie świata na nowo, tak, jak widzą go dzieci, z którymi pracuje.

Tekst w przygotowaniu.

Studentka psychologii na uniwersytecie SWPS w Sopocie. Ukończyła I stopień kursu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem. Certyfikowana terapeutka umiejętności społecznych. Współpracę z fundacją rozpoczęła we wrześniu 2020r. jako wolontariuszka. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i poczucie spełnienia.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracuje jako psycholog w przedszkolu wspomagając rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami. W Fundacji OD NOWA prowadzi Trening Umiejętności Społecznych głównie z dziećmi z zespołem Aspergera.Wciąż się szkoli i rozwija. Praca z dziećmi daje jej wielką satysfakcję i radość. Pracuje w myśl zasady: „Bądź dla dzieci takim nauczycielem i przewodnikiem, jakiego Tobie w dzieciństwie brakowało. Bądź mądrym dorosłym”.

Dyplomowana Terapeutka Zajęciowa i Terapeutka Behawioralna. Uzyskała Certyfikat Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i posiada uprawnienia wychowawcy wycieczek dla dzieci i młodzieży. Z fundacją współpracuje od czerwca 2015 roku jako „Terapeuta-Cień” oraz jako osoba wspomagająca dzieci wymagające dodatkowej pomocy na zajęciach grupowych w fundacji. Kocha górskie wspinaczki. To one nauczyły ją, że „warto uparcie dążyć do celu, że nie zawsze jest łatwo, ale cierpliwość i determinacje się opłacają”.

Z wykształcenia Technik Masażysta, Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Opiekun Medyczny. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy Tęcza w Lalkowych, a także jako masażysta w Centrum Rehabilitacji oraz na zamku w Gniewie. W fundacji jako asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitant i masażysta pomaga m.in. z dzieciom ze spektrum autyzmu. Prywatnie ojciec zauroczony swoimi córeczkami bliźniaczkami.

Tekst w przygotowaniu.

Terapeuta. Ukończyła studia wyższe z Pedagogiki z Terapią Dziecka oraz Oligofrenopedagogiki. Posiada długoletni staż pracy z dziećmi w rożnym przedziale wiekowym. Pani Stanisława od zawsze marzyła żeby pracować właśnie z dziećmi, wykonywana praca sprawia jej więc olbrzymią satysfakcję. Radość, uśmiech i szczęście dziecka to dla niej największa nagroda za prace. Interesuje się sportem – lekkoatletyką i siatkówką. Lubi piesze wycieczki krajoznawcze oraz podróże. Wolne chwile spędza w ogrodzie.

Julia z fundacją związana jest od 2018 roku. Zaczynała jako wolontariusz, natomiast w styczniu 2022 roku została zatrudniona w roli pomocy terapeutycznej. Słuchaczka na kierunku terapeuta zajęciowy w studium medycznym CKZ ,,Nauka” w Tczewie. Ukończyła następujące szkolenia:

– Trener Umiejętności Społecznych I i II stopień;

– Terapeuta ręki i stopy I i II stopień;

– Opiekun medyczny osób starszych. Zrobione kursy:

– Dziecko z ADHD – Jak wspierać i rozumieć?;

– Dziecko z autyzmem – sposoby pracy i budowania relacji podczas zajęć.

Prywatnie ma trójkę rodzeństwa, w tym dwójkę z Zespołem Aspergera. Interesuje się psychologią. Pomimo młodego wieku jest bardzo zaangażowana w swoją pracę i sumiennie wykonuje powierzone obowiązki. Dzięki nietypowemu wyglądowi wzbudza ciekawość oraz zainteresowanie dzieci, co również wpływa na efektywność pracy. Chce zdobywać, a także rozwijać wiedzę oraz umiejętności w tym kierunku. Ponadto zależy jej na zdobywaniu niezbędnego doświadczenia.