JESTEŚMY doświadczonym, posiadającym wiedzę, kompetencje i umiejętności ZESPOŁEM, w skład którego wchodzą doświadczeni pedagodzy, psycholodzy i terapeuci różnych specjalizacji. Wspólnie niesiemy profesjonalną pomoc i wsparcie. Podejmujemy wyzwania szukając optymalnych rozwiązań dla dobra dziecka. Pogoda ducha, wrażliwość, empatia, optymizm, cierpliwość, wyrozumiałość i poczucie humoru to nasze atuty. Dzięki doświadczeniu i ciągłemu doskonaleniu swojego warsztatu oraz przemyślanej organizacji, odpowiadamy na indywidualne potrzeby.

Zespół
Dorota Liss
Prezes Zarządu Fundacji

Wieloletni Trener Szkoły Dla Rodziców, Trener Zastępowania Agresji i Umiejętności Prospołecznych. Członek Zarządu Międzynarodowej Fundacji Orginal Play. Szczęśliwa żona i matka siedmiorga dzieci.

Anna Karaś
Wiceprezes Zarządu Fundacji

Dyrektor Zarządzająca Fundacją, a także Terapeuta Behawioralny. Instruktor Orginal Play. Mama dwójki dzieci i spełniona kobieta czerpiąca radość ze swojej pracy.

Anna Jagodzińska-Nowak
Członek Zarządu Fundacji

Księgowa z długoletnim stażem. Licencja Ministra Finansów nr 20187/2007. Właścicielka biura rachunkowego. Szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci, w tym niepełnosprawnego.

Aleksandra Czech
Członek Zarządu Fundacji

Certyfikowany Trener Biznesu. Specjalizuje się w środowisku społecznym NGO, oświaty i kultury. Tematy szczególnie bliskie to pozyskiwanie środków europejskich na działalność, praca w środowiskach wykluczonych, potrzebujących wsparcia, arteterapia, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Dorota Dubiela Szramke
Asystentka Zarządu Fundacji

Niezależny przedsiębiorca i zaangażowany społecznik, zwłaszcza w sprawy dzieci. Współorganizatorka festynów na rzecz dziecka chorego na nowotwór, pozyskiwała darczyńców dla Memoriału Lecha Stolińskiego, od wielu lat Członek Rad Rodziców. Aktywna Kobieta, dla której każde nowe wyzwanie jest radością. Absolwentka m.in. Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Prywatnie żona i matka piątki dzieci ( jedno już w niebie ).

Eliza Wójcik
Doradca Zarządu Fundacji

International Coach certyfikowana przez ICC. Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji procesów coachingowych i mentoringowych dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla w Polsce oraz za granicą. Jest właścicielką firmy doradczo-szkoleniowej. Ekspert w Forum Mentorów Olivia Business Centre w Gdańsku, a także Wiceprzewodnicząca Sekcji Edukacji i Coachingu Pracodawców Pomorza.

ADMINISTRACJA
Marta Jeglicka
Asystentka Zarządu

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Z fundacją związana od września 2015 roku. Wspomaga Zarząd oraz zajmuje się m.in. wewnętrznym przepływem informacji. Prywatnie uwielbia podróże i górskie wędrówki.

TERAPEUCI

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy z wieloletnim doświadczeniem pedagogiczno-terapeutycznym. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu, klasach I-III oraz nauczania muzyki. Umiejętności zawodowe poszerzała poprzez kursy kwalifikacyjne i doskonalące, m.in. z oligofrenopedagogiki, terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, terapii zajęciowej, terapii ręki i motoryki małej, programu rozwoju komunikacji Makaton, warsztatach Original Play, Treningu Umiejętności Społecznych. Przygodę z fundacją rozpoczęła w 2013 roku jako koordynator terapeutów oraz terapeuta prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą. Priorytetem w jej pracy jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, do dalszego dorosłego życia i właściwego funkcjonowania wśród innych ludzi. Praca z dziećmi napędza ją do działania, daje mnóstwo radości i satysfakcji, ale także uczy pokory i cierpliwości.

Terapeuta behawioralny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny.
Absolwentka AWFiS, kierunku Turystyka i Rekreacja. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika.
Ukończyła kursy z zakresu:
– „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”
– „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”
– „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”
– Kurs ratowników medyczno- sanitarnych
– Kurs wychowawców placówek wypoczynku na koloniach i obozach
Z fundacją współpracuje od stycznia 2016 roku, gdzie prowadzi terapię behawioralną w ramach SUO. Ponadto pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie oraz jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Razem Lepiej”. Uwielbia jazdę na rowerze, na nartach, a także nurkowanie. Każdą wolną chwilę spędza aktywnie z dwuletnią córeczką Agatką.

Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Pedagogiki Wczesnoszkolnej z Przedszkolną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Terapeuta behawioralny i asystent osoby niepełnosprawnej. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów i laureatka konkursu „8 wspaniałych”. Pracowała w szkole specjalnej oraz gimnazjum integracyjnym. Obecnie jest nauczycielem w jednej z tczewskich podstawówek. Z fundacją związana od lutego 2015 roku gdzie prowadzi terapie indywidualne z dziećmi z autyzmem oraz grupowe zajęcia integracyjno-edukacyjne. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość, a każdy uśmiech małego człowieka daje satysfakcje i energię do dalszych działań.

Absolwentka studiów licencjackich Logopedia z Filologią Polską oraz magisterskich studiów logopedycznych ze specjalnością z Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie jest słuchaczką Filologicznych Studiów Doktoranckich. Ponadto jest terapeutą ręki i motoryki małej.

Zawodowo realizuje się pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, gdzie prowadzi terapię pacjentów po udarach, którzy mają afazję czy dysartrię. Ponadto pracuje w przedszkolu jako logopeda z dziećmi mającymi wady i zaburzenia mowy.

Posiada 4 letnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w świetlicy terapeutycznej, przedszkolach oraz w ramach prywatnej praktyki zawodowej.

Uczestniczyła w licznych konferencjach logopedycznych a także kursach wzbogacających warsztat pracy logopedy.

Z Fundacją OD NOWA współpracuje od 2016r., gdzie prowadzi zajęcia logopedyczne.

Prywatnie instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego z trzynastoletnim stażem, a każdą wolną chwilę poświęca na podróże i czytanie książek.

Magister Fizjoterapii. Pracowała w przychodni rehabilitacyjnej Polmed w Starogardzie Gdańskim oraz współpracowała z przychodnią rehabilitacyjną w Tczewie. Obecnie usługi rehabilitacyjne świadczy w Gniewie, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ŚDS Lalkowy, gdzie pracuje z osobami niepełnosprawnymi umysłowo w różnym stopniu i o różnym pochodzeniu.
W fundacji od września 2012 roku w charakterze fizjoterapeuty – rehabilitacja ruchowa i inne metody wspomagające rozwój dziecka, stymulacja ruchowa i neurologiczna, masaż.
Doświadczenie z dziećmi poza pracą zawodową nabywa każdego dnia wychowując dwie żywiołowe bliźniaczki, które na co dzień ją zadziwiają. Interesuje się nowinkami medycznymi i medycyną naturalną.

Terapeuta Behawioralny, ponadto również Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Animatorka Czasu Wolnego i Terapeuta do Spraw Uzależnień. Obecnie kończy edukację na kierunku Terapeuta Zajęciowy. Od pięciu lat pracuje w Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA jako terapeuta Behawioralny w ramach SUO. Prowadzi terapię indywidualną z dziećmi ze spektrum autyzmu, a także zajęcia grupowe z terapii zajęciowej.
Pozytywna, otwarta, wesoła. Prywatnie uwielbia zwierzęta – ma dwa psiaki Labradorkę Nenę i Yorka Floriana. Interesuje się poezją śpiewaną i czytaną. Kocha podróże te małe i duże, jazdę samochodem i swoją pracę dla której oddaje się w 100 a nawet 1000%.

Studentka pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną) na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła kurs terapii behawioralnej z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Pracę z dziećmi zaczęła kilka lat temu jako wolontariuszka Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie oraz jako uczestniczka Programu „Starszy Brat Starsza Siostra”. Prowadzi indywidualną terapię dla dzieci z autyzmem.  Praca z dziećmi jest jej największą pasją. Na co dzień jest osobą spokojną, opiekuńczą, a także dba o swój rozwój osobisty. Z fundacją współpracuje od marca 2017r.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Terapeuta Behawioralny. Ukończyła kurs „Original Play”, Szkołę dla rodziców, szkolenie „Jak pracować z uczniem nadpobudliwym, z deficytem uwagi i koncentracji, z uczniem niedostosowanym społecznie”. Praca z podopiecznymi daje jej dużo satysfakcji. Szczęśliwa żona, mama i babcia.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel-terapeuta dziecka z autyzmem, terapeuta ręki. Przez kilka lat była nauczycielem wspomagającym w szkole z oddziałami integracyjnymi.

Z fundacją współpracuje od 2017 roku. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami zachowania. W pracy kieruje się zasadą: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

Psychoterapeuta Integracyjny, Oligofrenopedagog. Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 4-letnie Studium Psychoterapii Integracyjnej SPCh w Warszawie, Kurs Podstawowy Terapii Systemowej Rodzin WTTS w Poznaniu. Ukończyła także liczne szkolenia z zakresu neuropsychologii i terapii behawioralnej.
Przez ponad 5 lat prowadziła konsultacje psychologiczne dla dzieci i ich rodziców z oddziału Rehabilitacji i Reumatologii Dziecięcej w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie. Pomoc dzieciom obejmowała diagnozę zaburzeń zachowania, wsparcie dziecka w sytuacji akceptacji niepełnosprawności ruchowej i stresu pourazowego po wypadkach komunikacyjnych. Prowadziła zajęcia warsztatowe z dziećmi: „Bajkoterapia”, „Bezludna wyspa”, „Cztery pory roku”, wykorzystując techniki psychodramy, oparte na założeniach psychoterapii integracyjnej. W Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym była diagnostą i trenerem szkoleniowym. Prowadziła cykl spotkań dla rodzin preadopcyjnych, poświęcony tematom zaburzeń więzi u dzieci i przeżywania straty.
W Fundacji OD NOWA główny psycholog, prowadziła również zajęcia psychologiczne dla rodziców w kolejnych edycjach projektu: „Wiara w siebie i znalezienie miejsca w społeczeństwie przez dzieci z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z Zespołem Aspergera”.

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu pod opieką naukowo-dydaktyczną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Przez 9 lat pracowała jako nauczyciel w przedszkolu. Miłośniczka wędrówek górskich i gier planszowych.

Absolwentka Resocjalizacji i Pedagogiki Ogólnej  Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz podyplomowych studiów z plastyki i techniki na EWSH.
Przez 8 lat pracowała jako wychowawca  domu dziecka, gdzie odbyła też swój pierwszy staż. Pracowała z dziećmi i młodzieżą uczestnicząc w świętowaniu ich sukcesów, ale i pomagając im mierzyć się z  trudnościami dnia codziennego. Od 2015 roku pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel plastyki i techniki. Z fundacją współpracuje od 2016 roku. Swoją wiedzę w dalszym ciągu uzupełnia na szkoleniach i kursach. Bardzo lubi kontakt z dziećmi. Jak sama mówi: „Z każdego człowieka można wydobyć to co najcenniejsze”.

Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta Behawioralny, Instruktor Jazdy Konnej.
Z dziećmi pracuje od 12 lat. Z fundacją związana od początku jej istnienia. W swojej pracy wykorzystuje głównie metodę terapii behawioralnej. W zajęcia wplata także elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, integracji sensorycznej, a także Original Play. We współpracy z Magdaleną Kacprzak prowadzi zajęcia hipoterapeutyczne. Pracę z dziećmi wybrała dlatego, że niesie ona za sobą wiele radości i bezcennych chwil. Mama dwójki dzieci, w wolnych chwilach lubi dobrą książkę.

Oligofrenopedagog, Terapeuta Behawioralny dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera.
W 2013 roku ukończyła Ateneum – Szkołę Wyższą w Gdańsku na Wydziale Studiów Edukacyjnych, na kierunku Nauki o Rodzinie – specjalizacja: kurator i mediator rodzinny.
Związana z fundacją od czerwca 2015 roku. Na co dzień wesoła, energiczna, pełna ciepła i życzliwości, kochająca dzieci, matka dwóch synów. Lubi rodzinne wypady za miasto, tańczyć, śpiewać, relaksuje się przy ciekawej książce i dobrym filmie.

Dyplomowana Terapeutka Zajęciowa i Terapeutka Behawioralna. Uzyskała Certyfikat Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i posiada uprawnienia wychowawcy wycieczek dla dzieci i młodzieży. Z fundacją współpracuje od czerwca 2015 roku jako „Terapeuta-Cień” oraz jako osoba wspomagająca dzieci wymagające dodatkowej pomocy na zajęciach grupowych w fundacji. Kocha górskie wspinaczki. To one nauczyły ją, że „warto uparcie dążyć do celu, że nie zawsze jest łatwo, ale cierpliwość i determinacje się opłacają”.

Z wykształcenia Technik Masażysta, Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Opiekun Medyczny. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy Tęcza w Lalkowych, a także jako masażysta w Centrum Rehabilitacji oraz na zamku w Gniewie. W fundacji jako asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitant i masażysta pomaga m.in. z dzieciom ze spektrum autyzmu. Prywatnie ojciec zauroczony swoimi córeczkami bliźniaczkami.

Terapeuta. Ukończyła studia wyższe z Pedagogiki z Terapią Dziecka oraz Oligofrenopedagogiki. Posiada długoletni staż pracy z dziećmi w rożnym przedziale wiekowym. Pani Stanisława od zawsze marzyła żeby pracować właśnie z dziećmi, wykonywana praca sprawia jej więc olbrzymią satysfakcję. Radość, uśmiech i szczęście dziecka to dla niej największa nagroda za prace. Interesuje się sportem – lekkoatletyką i siatkówką. Lubi piesze wycieczki krajoznawcze oraz podróże. Wolne chwile spędza w ogrodzie.