BIURO FUNDACJI I ADRES DO KORESPONDENCJI:

Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA
ul. Wincentego Pola 17
83-110 Tczew
tel. + 48 514 735 070
e-mail: biuro@fundacjaodnowa.org
KRS 0000380290

SIEDZIBA FUNDACJI:
ul. Długa 52
83-113 Turze

FUNDATOR: Sławomir Liss

ZARZĄD:
Prezes Zarządu: Dorota Liss
Wiceprezes Zarządu: Anna Karaś
Członek Zarządu: Małgorzata Antczak
Członek Zarządu: Dorota Dubiella Szramke

RADA PROGRAMOWA:
Przewodnicząca: Dorota Liss
Członek Rady: Robert Kraik
Członek Rady: Maria Rąbca-Kraik

MIEJSCE DZIAŁALNOŚCI:

Województwo pomorskie. Swoim zasięgiem obejmujemy obecnie na stałe gminy: Tczew, Gniew, Pelplin i Malbork. Jesteśmy otwarci na współpracę na terenie całej Polski.