Szkoła dla rodziców to cykl 10 warsztatów psycho-edukacyjnych skierowanych do rodziców obecnych i przyszłych, a także innych osób dorosłych chcących pogłębić wiedzę na temat budowania dobrych relacji z dziećmi.
Warsztaty SZKOŁY DLA RODZICÓW to budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i środowisku,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Jeśli są Państwo zainteresowaniu udziałem w kolejnej edycji Szkoły dla Rodziców prosimy o zgłoszenie takiej chęci na adres e-mail: biuro@fundacjaodnowa.org