Program „Original Play”® („Pierwotna zabawa”) jest rezultatem ponad 30-letnich doświadczeń i badań nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz dzikich zwierząt na całym świecie.

Kursy podstawowe prowadzone są w kilku miastach w Polsce (m.in. w Tczewie, Krakowie oraz Warszawie, gdzie znajduje się główny ośrodek „Original Play”® w Polsce. )

Seminaria Praktyczne „Original Play”®, jako jedyne w Europie odbyły się jak do tej pory w Warszawie oraz w Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA w Tczewie!

Original Play”® dąży do:

 • POPRAWY RELACJI zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością,
 • zapewnienia KAŻDEMU DZIECKU poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Original Play”®:

 • prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych,
 • dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku, przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności,
 • stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie, propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji, tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się,
 • zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia,
 • program „Original Play”® jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia.

Korzyści „Original Play”® zawierają:

 • zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej elastyczności, i zdolności akceptacji różnic,
 • redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych,
 • zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji,
 • uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich,
 • rozwój poczucia przynależności,
 • zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia emocjonalne,
 • aktywizację sensoryki ( odczuć dotykowych), poprawę kondycji i aktywności fizycznej,
 • zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i dużej, poczucia równowagi, elastyczności,
 • poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, krwionośnego i endokrynnego,
 • wzrost plastyczności mózgu.

 

Program „Original Play”® otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.

Zajęcia w naszej fundacji przeznaczone są dla dzieci  od  3 roku życia oraz dla młodzieży.

Spotkanie trwa do pół godziny w zależności od gotowości dziecka. Zajęcia odbywają się w dwóch formach: indywidualnie lub grupowo (grupa max 6 osobowa).

 

Prowadząca Anna Karaś:

 • swoje pierwsze kroki w „Original Play”® stawiała pod okiem Freda Donaldson twórcy projektu i Jolanty Graczykowskiej – pierwszej osoby w Polsce pracującej metodą „Original Play”®,
 • ukończyła seminarium podstawowe i pierwszy stopień  seminarium praktycznego,
 • pod okiem Pana Freda Donaldson miała możliwość doświadczyć zabawy z końmi HORSE PLEY,
 • jest czynna w zabawie od 2013 roku,
 • pracuje z dziećmi w normie i z niepełnosprawnościami, indywidualnie i w grupie.

Tekst częściowo pochodzi ze strony www.originalplay.pl, na którą serdecznie zapraszamy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapisaniem dziecka na zajęcia „Original Play”® zapraszamy do kontaktu z fundacją. Tel. +48 514 735 070 lub e-mail: biuro@fundacjaodnowa.org /Uwaga! Obecnie nie prowadzimy zapisów do nowych grup/

Jeśli są Państwo zainteresowaniu udziałem w kursie „Original Play”® prosimy o zgłoszenie takiej chęci na adres e-mail: biuro@fundacjaodnowa.org

https://www.youtube.com/watch?v=A1MB7_1zvRs