Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. +48 514 735 070
e-mail: biuro@fundacjaodnowa.org


Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ( indywidualne ) – wszystkie dzieci


Terapia dzieci z zaburzeniami ( 60 min., indywidualne i grupowe ) – dzieci w wieku 3-12 lat


Orginal Play (sesja, indywidualne i grupowe ) – dzieci w wieku 3-12 lat


Zajęcia integracyjno-edukacyjne ( 90 min., grupowe ) – dzieci w wieku 7-10 lat


Trening Umiejętności Społecznych ( 90 min., grupowe ) – dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat


Zajęcia z logopedą ( 45 min., indywidualne ) – dzieci w wieku 3-12 lat


Zajęcia z neurologopedą ( 45 min., indywidualne ) – dzieci w wieku 3-12 lat


Zajęcia z psychologiem ( 50 min., indywidualne ) – dzieci w wieku 0-12 lat


Terapia ręki i motoryki małej ( 60 min., indywidualne ) – dzieci w wieku 2,5-12 lat


Organizacja planu pracy z dzieckiem ( 60 min., indywidualne ) – dzieci w wieku 2,5-12 lat