Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. +48 514 735 070
e-mail: biuro@fundacjaodnowa.org


Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ( indywidualne ) – młodzież w wieku 13-21 lat


Orginal Play (sesja, indywidualne i grupowe ) – młodzież w wieku 13-21 lat


Trening Umiejętności Społecznych ( 90 min., grupowe ) – dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat


Zajęcia z logopedą ( 45 min., indywidualne ) – młodzież w wieku 13-21 lat


Zajęcia z neurologopedą ( 45 min., indywidualne ) – młodzież w wieku 13-21 lat


Zajęcia z psychologiem ( 50 min., indywidualne ) – młodzież w wieku 13-21 lat


Terapia ręki i motoryki małej ( 60 min., indywidualne ) – młodzież w wieku 13-21 lat


Organizacja planu pracy z dzieckiem ( 60 min., indywidualne ) – młodzież w wieku 13-21 lat