Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. +48 514 735 070
e-mail: biuro@fundacjaodnowa.org


Szkoleniowe Rady Pedagogiczne na zadany temat:

„Autyzm w przedszkolu”

„Autyzm w szkole”

„Trzecie wyjście – nie agresor, nie ofiara” (Original Play)

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

„Terapeuta cień w przedszkolu”

„Nauczyciel wspomagający”

„Asystent osoby niepełnosprawnej w szkole”

„Podstawy prawne funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w szkole”

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli na temat:

„Autyzm w przedszkolu”

„Autyzm w szkole”

„Original Play”

„Szkoła dla rodziców”

„Terapeuta cień w przedszkolu”

„Nauczanie wspomagające”

„Asystent osoby niepełnosprawnej w szkole”

„Podstawy prawne funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w szkole”

Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od zakresu szkolenia, ilości osób oraz lokalizacji.