Możesz zostać wolontariuszem i nie być leszczem tylko zrobić coś dla innych…..


DONAT WITH PAYPAL

Dołącz do newslettera


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację OD NOWA w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji.