Od 2020 roku we współpracy z Gminą Tczew nasza fundacja świadczy opiekę nad osobami starszymi.

Szczegółowych informacji udzielmy pod numerem tel. 514 735 070