Trening Umiejętności Społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży (od 5 do 17 roku życia).

Zajęcia mające na celu wprowadzenie, utrwalanie i generalizację zachowań społecznych prowadzone są przez dwóch terapeutów i odbywają się raz w tygodniu. Podczas zajęć dzieci i młodzież nabywają umiejętności m.in. słuchania, mówienia miłym, ale odważnym głosem, nagradzania siebie, mówienia dziękuję, proszenia o pomoc i przysługę, zadawania pytań, dzielenia się, oferowania pomocy, zapraszania do zabawy, ale także np. czekania na swoją kolej. Zajęcia to czas poznawania swoich i czyichś uczuć, okazywania sympatii, proszenia o rozmowę, uczenie relaksu, rozwiązywania problemów, decydowania czy zachowanie jest sprawiedliwe, akceptowania konsekwencji, mówienia prawdy (również komu co można powiedzieć i w jaki sposób), odmawiania, akceptacji odmowy, decydowania, a także radzenia sobie z przegrywaniem, chęcią bycia pierwszym, z uczuciem złości, ze strachem, z popełnianiem błędów, pominięciem, czy dokuczaniem.

Więcej informacji oraz zapisy tel. 514 735 070