Grupa Wsparcia | luty 2013 ARCHIWUM

Następne spotkanie „Grupy Wsparcia” odbędzie się 28.02.2013 r., godz.17.00 przy ul.  K. S. Wyszyńskiego 28. Zapraszamy osoby, które mają kontakt z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ewentualne przyjście z